Visning 1: 2019-04-01
19.00

I 1700-talets England har drottning Anne tronen, medan nära vännen Lady Sarah styr landet i hennes ställe.

 

 

Genre: Drama,Komedi;Biografi,Historisk

Åldersgräns:från 11år

Filmlängd: 2h